Đặc sản Yên Bái

Thông tin đặc sản Yên Bái, đặc sản dân tộc tỉnh Yên Bái, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Yên Bái

Táo mèo

Không nổi tiếng về những thứ quả ngọt ngon như nhiều vùng quê khác, mùa qua mùa người ngoại tỉnh...

Cam Văn Chấn

Bắt đầu vào đầu đông, trong các vườn, triền đồi từ Cát Thịnh, thị trấn Trần Phú đến Thượng Bằng...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.