Đặc sản Lào Cai

Thông tin đặc sản Lào Cai, đặc sản dân tộc tỉnh Lào Cai, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Lào Cai

Rượu San Lùng

Rượu San Lùng  là thứ rượu đặc sản của người Dao đỏ xuất phát từ bản San Lùng, xã Bản Xẻo,...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.