Đặc sản Ninh Thuận

Thông tin đặc sản Ninh Thuận, đặc sản dân tộc tỉnh Ninh Thuận, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Ninh Thuận

Nho Ninh Thuận

Khi nói đến Ninh Thuận ai ai cũng nhớ đến nơi này là quê hương của cây nho tại Việt Nam, phần lớn khách...

Dông 7 món

Ðặc sản của đồi cát là dông. Dông sống trong hang, sáng tinh mơ ra đồi cát tìm ăn chồi non và...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.