Đặc sản Nam Trung Bộ

Thông tin đặc sản Nam Trung Bộ, đặc sản dân tộc các tỉnh Nam Trung Bộ, những món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon vùng Nam Trung Bộ

Nho Ninh Thuận

Khi nói đến Ninh Thuận ai ai cũng nhớ đến nơi này là quê hương của cây nho tại Việt Nam, phần lớn khách...

Dông 7 món

Ðặc sản của đồi cát là dông. Dông sống trong hang, sáng tinh mơ ra đồi cát tìm ăn chồi non và...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.