Đặc sản Hưng Yên

Thông tin đặc sản Hưng Yên, đặc sản dân tộc tỉnh Hưng Yên, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Hưng Yên

Chả gà Tiểu Quan

Nhắc đến Phố Hiến xưa (Hưng Yên nay) người ta thường nhắc đến những loại đặc sản: nhãn lồng, tương Bần, bún...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.