Đặc sản Hà Nội

Thông tin đặc sản Hà Nội, đặc sản dân tộc Thành phố Hà Nội, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của thủ đô Hà Nội

Dứa Tam Dương

Tam Dương là huyện trồng nhiều dứa nhất tỉnh. Trước ngày kháng chiến chống Pháp (1949), từ các xã...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.