Đặc sản An Giang

Thông tin đặc sản An Giang, đặc sản dân tộc tỉnh An Giang, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh An Giang

Cốm dẹp An Giang

Gặp nếp đỏ lá gai đem về đạp lấy hột rồi đưa vào chảo rang. Khi nếp nổ lách tách bắc cối giậm. Người...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.