Đặc sản Quảng Ninh

Thông tin đặc sản Quảng Ninh, đặc sản dân tộc tỉnh Quảng Ninhi, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Quảng Ninh

Cá ba gai

Cá biển om riềng mẻ thường có cá Ghim, cá Đuối, cá Ba gai… Trong đó có cá Ba gai tuy độc...

Sá sùng

Ở vùng biển Quảng Ninh có một loại hải sản đặc biệt, được gọi là sái sùng (hay sá sùng),...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.