Đặc sản Phú Thọ

Thông tin đặc sản Phú Thọ, đặc sản dân tộc tỉnh Phú Thọ, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Phú Thọ

Bánh tai

Những người con của vùng đất Tổ mỗi khi đi xa, được các bà, các mẹ để dành cho những chiếc bánh...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.