Đặc sản Đông Bắc Bộ

Thông tin đặc sản Đông Bắc Bộ, đặc sản dân tộc các tỉnh Đông Bắc Bộ, những món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon vùng Đông Bắc Bộ

Bánh tai

Những người con của vùng đất Tổ mỗi khi đi xa, được các bà, các mẹ để dành cho những chiếc bánh...

Cá ba gai

Cá biển om riềng mẻ thường có cá Ghim, cá Đuối, cá Ba gai… Trong đó có cá Ba gai tuy độc...

Sá sùng

Ở vùng biển Quảng Ninh có một loại hải sản đặc biệt, được gọi là sái sùng (hay sá sùng),...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.