Đặc sản Quảng Bình

Thông tin đặc sản Quảng Bình, đặc sản dân tộc tỉnh Quảng Bình, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Quảng Bình

Ruốc tháng Sáu

Con ruốc, người miền Bắc gọi là moi, người trong Nam gọi là con khuyếc, thuộc loại nhuyễn thể. Ở vùng cửa biển...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.