Đặc sản Hà Tĩnh

Thông tin đặc sản Hà Tĩnh, đặc sản dân tộc tỉnh Hà Tĩnh, món ăn ngon, những mặt hàng đặc sản ngon của tỉnh Hà Tĩnh

Cam bù Hương Sơn

Cứ mỗi độ tết đến xuân về, người Hương Sơn lại thi nhau ra vườn hái chọn lấy những quả cam bù đẹp nhất...

© 2014 Đặc sản ba miền, đặc sản dân tộc, những món ăn đặc sản ngon Việt Nam.